Lyssna på läraren.

Under lektionen ska eleven följa lärarens anvisningar. Läraren ansvarar för säkerheten. Arkki ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att anvisningarna inte har följts.

Städa upp efter dig.

Det är trevligare att börja med ett nytt projekt om verktygen och material är rengjorda och återlämnade på sina rätta platser. Då går inte heller tid åt till att söka efter saker. Att städa upp efter sig är en del av lektionen.

Låt andra arbeta i fred.

Tänk på att även visa andra elever hänsyn och att ge dem arbetsro.

Kom till lektionerna i tid.

Lektionerna börjar vanligen med att läraren introducerar dagens tema och visar vilka arbetstekniker som ska användas. Det är viktigt att komma i tid! Observera att lektionerna inte har någon rast och att lärarna därför endast ansvarar för barnen under de lektioner som finns angivna i läsordningen.

Meddela gärna läraren vid frånvaro

Undervisningen vid Arkki baserar sig på kontinuitet och samma arbete utförs ofta under flera lektioner. Det är därför viktigt att delta regelbundet i undervisningen.

Klä dig lämpligt

Klä dig i praktiska kläder som får smutsas ner eftersom olika typer av material hanteras under lektionerna. Du kan också ha med dig inneskor. Arkki ansvarar inte för eventuella skador på elevernas kläder.