Ett eget hemligt ställe hör absolut sommaren till!

Arkki har redan ordnat 170 kojbyggarläger, med en sammanlagd deltagarmängd av ca. 4000 barn. Kojbyggandet sker under handledning av kunniga arkitekter och arkitektstuderande.

Lägren ordnas i Bredvikens natursköna miljö och lämpar sig för 7-14 åringar. På familjelägren kan också yngre barn och föräldrar bygga tillsammans.

Under kojlägren bygger vi en hel by av kojor. Varje dag skapas en ny och annorlunda koja. På lägret får du bekanta dig med kojornas historia, lära dig om olika byggsätt och knutar samt bekanta dig med olika naturmaterial.

Fortsättningslägret ger den erfarna kojbyggaren en chans att tillämpa sina tidigare kunskaper I kojbyggande och samtidigt lära sig något nytt. Vi planerar egna kojor och bygger en kojby i grupp.

 

Kojbyggarlägren

Kojbyggarlägren har ordnats sedan år 1994 och hittills har sammanlagt ca 4000 barn deltagit i dem. Kojbyggandet sker under handledning av erfarna arkitekter. På lägret bygger vi upp en stor gemensam by av kojor. Varje dag bygger vi tillsammans i grupp en ny sorts koja. Vi bygger flyttbara och hopfällbara kojor som på riktigt används runt omkring i världen. Vi bekantar oss också med kojornas historia. Genom att själv bygga lär du dig om konstruktioner, olika fogningssätt och knutar samt hur man använder naturens egna material.

Åldersgräns: 7 år

 

Kojbyggning, avancerad

Fortsättningslägret riktar sig till dig som redan gått på kojbyggarläger. På fortsättningslägret tillämpar vi redan inlärda färdigheter och kunskaper. Vi planerar också egna kojor i grupp och deltar i uppbyggandet av den gemensamma koj byn. Fortsättningslägren ordnas kring  olika teman.

Åldersgräns: 9 år

 

Kojbyggning, familje

På familjelägret bygger barn och föräldrar tillsammans kojor både på marken och i träd. Även familjens minsta kan delta i lägret efter eget omdöme. Kunskaper och färdigheter från familjelägret är lätta att senare tillämpa på den egna gården eller på sommarstugan.

Åldersgräns: 4 år

 

OBS! Måltider ingår inte i priset.