Läsår

Terminsstarten sker i januari respektive september. Höstterminen inleds vecka 36. Höstlov hålls under skolornas höstlovsvecka. I slutet av höstterminen har varje grupp vanligen en egen julfest i samband med den sista träffen.

Vårterminen inleds vecka 4. Sportlovet infaller vecka 8. Eleverna har också ledigt under påskhelgen, på första maj, Kristi himmelsfärdsdag och andra helgdagar.

I slutet av vårterminen ordnas en gemensam vårfest för alla elever. Schemaförändringar meddelas alltid via e-post.

 

Studier

Barn deltar tillsammans med sina föräldrar i den förberedande undervisningen.

En lektion är 45 minuter i enlighet med lektionerna i skolan och en träff omfattar 2 lektioner. Den förberedande undervisningen kan omfatta sammanlagt 200 timmar (4─6 år).

Målet för den förberedande undervisningen är att eleven ska lära sig att observera omgivningen genom att utveckla i synnerhet sinnesförmågan, rums-, form- och rörelseuppfattning samt förståelse för material och konstruktioner. Syftet är att stimulera barnen att skapa ett levande och interaktivt förhållande till omgivningen.

Det är viktigt att barnet får arbeta självständigt i så hög grad som möjligt.  Den vuxnes roll är att stödja barnet och att varsamt hjälpa till vid behov men med hänsyn till barnets eget sätt att tolka världen.

 

Fortsättningsanmälan

När en elev har antagits till en kurs får hen behålla sin studieplats. Anmälan till nästa läsår sker automatiskt. Ett bekräftelsemeddelande skickas per e-post och efter några dagar skickas en faktura per post samt ett brev med information om inkommande läsår.

 

Byte av grupp

Vi strävar efter att grupperna ska ha samma samlingstider under både höst- och vårtermin. Gruppernas undervisningsnivå avancerar automatiskt läsår för läsår. För att gå framåt i studierna behöver eleverna inte byta grupp.