Familjegrupp  (4–6 år)                     180 €
Grundläggande undervisning (7–14 år)                     185 €
Avancerad undervisning (14–19 år)                     195 €
Syskonrabatt                     10 €/barn

 

Läsåret består av höst- och vårtermin. Terminsavgiften betalas en gång per termin. Arbetsmaterial och -verktyg ingår i terminsavgiften. Erlagd avgift återbetalas inte ifall eleven avbryter studierna mitt i terminen.

Om ni vill betala i några avbetalningar eller behöver mera betalningstid, kontakta Arkkis kontor. Betalningsarrangemang kan diskuteras, men detta bör ske i god tid före förfallodatum.  För försenade betalningar debiterar vi dröjsmålsränta 8,5 % och en 5 € påminnelseavgift.

 

Anmälan till undervisning

Eleverna antas i anmälningsordning. Vem som helst kan anmäla sig som elev. Anmälan görs via en elektronisk anmälningsblankett på Arkkis webbplats.

Verksamheten för nya grupper startar på höstterminen. Avboknings- och ströplatser kan finnas när som helst. När en elev har antagits till en kurs får hen behålla sin studieplats. Anmälan till nästa läsår sker automatiskt.

 

Avbokningsregler

Registreringen är bindande och avbokningen måste alltid göras med skriftligt till kontoret (info@arkki.net). Registreringen kan inte avbokas i telefon.

Obs! Att inte betala är inte en avbokning.

 

Deltagande i kurser

Deltagandet till vårterminen kan avbokas utan kostnad vid 30.11. och deltagandet till höstterminen vid 30.4.

Utanför denna tidtabell debiterar vi en 20 euro avbokningsavgift.

Om avbokningen göras 14 dagar före starten av kurs debiterar vi 25 % av kursavgiften. Om avbokningen göras när kurser har startat, hela terminsavgiften debiteras.