För skolor erbjuder arkitekturskolan Arkki verkstäder som kombinerar olika läroämnen och stödjer kunskaper över läroämnesgränser. Verkstäder kan bokas via Arkkis kansli tfn 050 525 8668 eller e-post info@arkki.net. En verkstad pågår i 90 eller 120 minuter och ordnas i Arkkis lokaler i Kabelfabriken, Gräsviken. Verkstäderna är lämpliga för 1–9-klassare. Priset för en verkstad på Arkki är 190 €/90 min och 230 €/120 min. Materialkostnaden är 2–5 €/barn beroende på uppgift.

Skräddarsydd verkstad för skolklasser

I Rum, hus & stad-verkstaden presenteras undervisningspaketet Rum, hus och stad som stödjer läroplanen för den grundläggande utbildningen. Klassen utför en bygguppgift som är utarbetad för den egna klassnivån (t.ex. geometriska former, belysning och skuggor) om ett av temaområdena i undervisningspaketet. Temaområdet och uppgiften diskuteras tillsammans med läraren.

Lego stadsplanering-verkstad

Verkstaden inleds med en kort inspirationsföreläsning om grunderna för stadsplanering och framtida byggande. Under den aktiva delen av lektionen får eleverna utifrån egna ritningar bygga en idealstad av legoklossar som placeras ovanpå en verklig stadsplan. Till sist inspekteras staden ur olika perspektiv och eleverna får fotografera den ur olika vinklar med sina mobilkameror.

Rum och designmöbler-verkstad

I verkstaden med temat Form follows function diskuterar vi moderna interiörer och designmöbler. I samband med en inspirationsföreläsning presenteras moderna finländska interiörer och möbler. Varje elev får bygga en interiör med tillhörande möbler av olika pysselmaterial.

Tornbygge-verkstad

I verkstaden går vi igenom arkitekturens märkesbyggnader med hjälp av en kort PowerPoint-presentation. Presentationen fokuserar särskilt på höga tornliknande byggnader som skyskrapor. I arkitekturverkstaden diskuterar vi skala och konstruktioner som arkitekturelement. Varje elev får i uppgift att med hjälp av pinnar och varmlim bygga en ramkonstruktion till ett torn. Efter verkstaden får eleverna ta med tornen till sin skola där samtliga elevers arbeten kan samlas till en gemensam utställning, Tornstaden.

Bullerbyn-verkstad

I verkstaden bygger vi en glad ”Bullerby” av egnahemshus. Vi bekantar oss med småhusarkitektur och stadsplanering. Varje elev bygger ett eget hus till den gemensamma byn. Under byggplaneringsdelen lär vi oss om olika byggmaterial, fasader och takmaterial. Som nästa delmoment funderar vi över hur byggnaderna kan placeras i byn samt andra element i byn. Utifrån den gemensamt byggda byn diskuterar vi hur en bra boendemiljö ser ut. Eleverna får ta hem sina hus, och bygget av byn kan fortsätta i skolan.