I Arkkis utrymmen på Kabelfabriken kan du ordna födelsedagskalas med arkitekturtema för barn. Genom verkstaden lär sig deltagarna på ett roligt sätt grunderna i arkitektur då de med arkitekthandledarens hjälp tillsammans konstruerar byggnader eller hela städer av ätbart material/LEGO®. Alternativa verkstäder till födelsedagsverkstad är Karkkitektur, Den ätbara staden, LEGO® stad och Fashion design.

I verkstäderna ingår en rolig didaktisk del. Av de två timmar som födelsedagsfesten pågår utgörs den första timmen av handledd byggaktivitet, medan den andra timmen innehåller barnets födelsedagsprogram. Före och efter verkstaden reserveras en halv timme för iordningställande och städning.

Födelsedagsfesten kan även ordnas hemma eller på annat lämpligt ställe om man bor i huvudstadsregionen. Om födelsedagsfesten ordnas utanför Arkki pågår verkstaden en timme. I fråga om Karkkitektur, LEGO® pusselstad och Fashion design har handledaren med sig material, medan festarrangören till Den ätbara staden själv skaffar material utifrån en lista som vi ger.

 

Bokningar via e-post: info@arkki.net.

 

I “Karkkitektur” verkstaden får barnen under ledning av en arkitekt bygga torn och skyskrapor av godis och cocktail-stickor. Det är ett roligt sätt att bekanta sig med arkitektur och konstruktioner. Genom att bygga lär sig eleverna geometriska former och hållbara konstruktioner.

Arkki: Priset är 250 € samt 5 € materialavgift/deltagare.

Extern plats: Priset är 320 € samt 5 € materialavgift/deltagare.

 

I “Den ätbara staden” planerar och bygger vi en stad av olika läckra material!

Arkki: Priset är 250 € samt 7 € materialavgift/deltagare.

Extern plats: Priset är 320 €, arrangören skaffar material.

 

I Fashion design-verkstaden designar vi och pyntar handväskor/plånböcker. Alla deltagare får ta hem en väska/plånbok!

Arkki: Priset är 250 € samt 7 € materialavgift/deltagare.

Extern plats: Priset är 320 € samt 7 € materialavgift/deltagare.

 

I LEGO® stad verkstaden får varje deltagare planera och bygga ett eget kvarter till den gemensamma staden.

Arkki: Priset är 250 €.

 

Rekommenderat deltagarantal i verkstäderna är 12─15 barn över 7 år eller 10 barn under 7 år. På födelsedagsfester för barn under 7 år rekommenderar vi att de vuxna är med och bygger med barnen. I LEGO® pusselstad verkstaden kan 20 barn delta.

Om en grupp har fler än 15 deltagare debiterar vi en extra avgift på 100 €, eftersom två handledare behövs.

 

Avbokningsvillkor:

Avbokning kan ske kostnadsfritt en vecka före verkstaden äger rum. Vid senare avbokning debiterar vi en avbokningsavgift på 50 €.

Tidpunkten för verkstaden kan även ändras kostnadsfritt vid t.ex. sjukdomsfall. Avbokningen måste alltid göras med skriftligt till kontoret (info@arkki.net).